Returanmeldelse

Når du handler online, og mod forventning ønsker at returnere, skal du anmelde dine returvarer.
Du kan returnere varer i ubrudt stand og i original emballage indenfor 14 dage efter modtagelse.

Når du ønsker at returnere, afholder du selv fragtomkostningerne.
Du kan med fordel købe en returlabel gennem vores returportal. 


RETURPORTAL


Det står dig frit for at købe en returlabel andetsteds, vær' blot opmærksom på vi ikke henter pakker
i pakkeshops eller lignende. Pakker sendes retur til vores adresse:

Billigekostumer
Meterbuen 15
2740 Skovlunde

Husk indlægsseddel med tydelig angivelse af dit oprindelige ordrenr. 

Ved personlig returnering af varer købt online, skal du være opmærksom på, at vi tager imod og kvitterer for modtagelsen af dine returvarer i butikken. Tilbagebetaling foregår dog altid via bogholderiet senest 14 dage efter modtagelsen og altid via samme betalingsform som ved det oprindelige køb.

Kategorier der matcher din søgning